Ankka2.png

Sivut ovat tarkoitettu Outokummun Riistanhoitoyhdistyksen nykyisten ja tulevien jäsenten tietolähteeksi metsästyksestä Outokummun alueella.

Näiltä sivuilta löytyy Outokummun Riistanhoitoyhdistyksen yhteystiedot, paikallisten metsästysseurojen toimihenkilöiden yhteystiedot, sekä yleistä tietoa metsästyksestä Outokummun kaupungin alueella.

Maapinta-alaa on 44 510 ha ja vesistöjä on 13 930 ha. Yhteensä pinta-alaa on siis 58 440 ha.
 Vuonna 2019 yhdistyksessä oli kirjoilla 864 metsästäjää.
 Riistanhoitoyhdistykseen kuuluu rekisteröityjä metsästysseuroja 12kpl ja yksi hirviseurue/Pasi Kinnunen

Riistanhoitoyhdistys on metsästäjäorganisaation paikallistason metsästysviranomainen, jonka tehtävänä on metsästystä ja riistanhoitoa koskeva koulutus ja neuvontatyö, riistanhoidon edistäminen, metsästyksen valvonta ja muut sille määrätyt tehtävät.

Riistanhoitoyhdistyksen toiminnasta on säädetty riistahallintolain 10 - 35 §:ssä, valtioneuvoston asetuksessa riistahallinnosta 7 - 12 §:ssä sekä MMM:n vahvistamassa riistanhoitoyhdistysten työjärjestyksessä.